Mapa Zoologické zahrady Ústí nad Labem

tapíři tapíři
antilopy antilopy
tučňáci tučňáci
žirafy žirafy
antilopy antilopy
antilopy antilopy
gepardi gepardi
gepardi gepardi
jeřábi jeřábi
sloni sloni
lamy lamy
lamy lamy
nandu nandu
osli osli
poníci poníci
jeleni jeleni
jeleni jeleni
venkovský dvorek dotyková zóna venkovský dvorek
dotyková zóna
velbloudi velbloudi
želvy želvy
pekari pekari
zebry zebry
lemuři lemuři
sovy sovy
nosáli nosáli
exotárium - 1. patro pavilon
exotária
akvária a terária
rosomáci rosomáci
kabaři kabaři
šakali šakali
pandy pandy
anoa anoa
pavilon šelem pavilon šelem
ptáci ptáci
vlci vlci
běžci běžci
aligátoři aligátoři
vodní ptáci vodní ptáci
muntžakové muntžakové
opice opice
surikaty surikaty
vydry vydry
orangutani orangutani
tuleni tuleni
minivětruše minivětruše
Dětský svět
Dětský svět
Dětský svět
Dětský svět
Dětský svět
Dětský svět
Restaurant Savana
Koliba Koliba
WC horní vchod
WC správní budova
sovy sovy
správní
budova
pavilon slonů pavilon slonů

Pavilon šelem

Umístění: střední část zoo

Zvířata: lvi, levharti, tygři, irbisové, medvědi

Pavilon je umístěný ve střední části zoo. V posledních letech prošel rozsáhlou rekonstrukcí, která byla v roce 2009 ukončena slavnostním otevřením výběhů pro levharty a tygry. Vnitřní ubikace jsou opatřeny velkoplošnými skly, která umožňují netradiční pohled na chovaná zvířata. V roce 2014 vznikla nová expozice pro surikaty. Společně s pavilonem slonů je to nejlépe vybavený pavilon z pohledu návštěvníků, kde je umístěno velké množství vzdělávacích prvků včetně promítací místnosti.

více informací

Malé šelmy (dříve)

Umístění: spodní - střední část zoo

Zvířata: v rekonstrukci

Dřevostavba ze 70. let minulého století sloužila nejprve různým druhům bažantů, později malým kočkovitým šelmám (oceloti, karakali, kočky rybářské apod.). V roce 2016 byla stavba kvůli velké zchátralosti zbořena, na stejném místě je plánována výstavba voliéry jihoasijských ptáků.

více informací

Exotárium - akvária, terária

Umístění: střední část zoo

Zvířata: akvarijní ryby, terarijní zvířata, bezobratlí

Akvária a terária se nacházejí v přízemí pavilonu exotária. Pravá strana byla v roce 1999 rekonstruovaná a terária dostala podobu velkých prosklených expozic. Pohled do všech expozic je velice zdařilý, neboť připomíná části přírody, také díky tomu, že je zde chováno více druhů pohromadě. V levé části jsou umístěna zejména akvária s různými druhy sladkovodních ryb. Část byla v roce 2012 přestavěna, ve třech velkých nádržích jsou umístěny jihoamerické druhy.

více informací

Pavilon slonů

Umístění: horní část zoo

Zvířata: sloni, ptáci, ryby, želvy

Pavilon slonů je nejmodernějším a nejnovějším pavilonem v ústecké zoo. Byl slavnostně otevřen v létě roku 2004. Hlavními obyvateli byly indické slonice Kala a Delhi, které návštěvníci mohli sledovat z několikametrové vzdálenosti odděleni pouze suchým příkopem (Kala bohužel v únoru 2019 uhynula). Součástí pavilonu jsou vzdušné voliéry pro vzácnější druhy ptáků, umělá říčka a příkop využívaný pro chov suchozemských želv.

více informací

Bornejský pavilon

Umístění: spodní část zoo

Zvířata: orangutani, velemyš obláčková, tana severní

Základem tohoto malého pavilonu je stavba, která byla v prvních letech využívána např. pro opice a šelmy. V roce 2000-2001 se přistoupilo k její modernizaci se záměrem rozšíření prostorů pro zvířata a také vytvoření malé haly pro návštěvníky. Průběžné rekonstrukce probíhaly i během dalších let (2015, 2017). Hlavními obyvateli jsou orangutani bornejští (původně rodinka se samcem Ňuňákem, po jeho úhynu v roce 2017 zůstala samička Ňuninka s dcerou Cantik). Součástí je expozice pro tany a velemyši. V těsném sousedství se nachází expozice pro orangutana Ferdu, který se do Ústí nad Labem dostal z pražské zoo kvůli povodním v roce 2002 a našel zde nový domov.

více informací

Výběhy afrických kopytníků

Umístění: horní část zoo

Zvířata: nosorožci, žirafy, antilopy

Velké výběhy v horní části zoo souvisí s pavilonem žiraf a nosorožců, kam nemají návštěvníci přístup. Velký travnatý výběh využívají v létě především žirafy a antilopy, ke kterým se za příznivých podmínek přidává i samice nosorožce tuponosého Zamba.

více informací

Expozice tropických žabek

Umístění: střední část zoo

Zvířata: tropické žabky

Expozice tropických žabek je součástí pavilonu exotária, kde bylo vybudováno několik nádrží pro vybrané druhy žabek. Vzhledem k omezenému prostoru je zde umístěno sedm druhů, ostatní jsou chovány v zázemí, kam nemají návštěvníci přístup. Expozice je doplněna vzdělávacími panely a předměty.

více informací

Exotárium - první patro

Umístění: střední část zoo

Zvířata: vzácnější druhy savců, plazi

V prvním patře pavilonu exotária se chovají především savci, zejména zástupci Jižní Ameriky (tamaríni, lvíčci, kosmani, lenochodi...). V několika teráriích jsou i zástupci plazů. Pavilon je průchozí, expozice jsou od návštěvníků odděleny skly.

více informací

Pavilon opic

Umístění: spodní část zoo

Zvířata: různé druhy primátů

Pavilon se skládá z několika venkovních klecí určených pro menší druhy opic, které využívají spíše stromová patra (kočkodani, makakové apod.). Některé druhy patří k tzv. listožravým primátům, kteří se živí výhradně listím stromů (guerézy, hulmani jávští...). Dominují zde dvě velké klece, které jsou určeny pro gibony bělolící, kteří k pohybu potřebují velký prostor (přehupují se zavěšeni za přední končetiny).

více informací

Expozice pro aligátory

Umístění: spodní část zoo

Zvířata: aligátor severoamerický

V této expozici žije aligátor Libor pouze v letním období, neboť zde není vnitřní vyhřívaná ubikace. Libor využívá venkovní prostor včetně bazénu, který byl z jedné poloviny prohlouben tak, aby se v něm dalo plavat. Na zimu se však musí stěhovat do tepla na zimoviště, které je pro návštěvníky nepřístupné. Expozice je vybavena kamerovým systémem.

více informací

Bazén pro tuleně

Umístění: spodní část zoo

Zvířata: tuleni

Prostor, kde jsou dnes tuleni, prošel mnoha změnami. Původně zde byl výběh pro šimpanze, později bylo místo využíváno pro estrádní pořady, dalšími obyvateli byli psi pralesní. Po rekonstrukci v roce 2001 vznikla vodní plocha doplněná souší jako vhodný prostor pro chov tuleňů. V roce 2013 prošla celá expozice zásadní změnou, která je koncipována do přírodního stylu.

více informací

Soví klícky

Umístění: spodní - střední část zoo

Zvířata: výr velký, puštíci, sovice sněžní, sova pálená

Klece pro sovy leží v klidné části mimo hlavní návštěvnickou trasu. Z chovatelského hlediska je jejich umístění vhodné, neboť mají dostatek klidu ke hnízdění. Menší klícky, ve kterých jsou umístěni puštíci a velice atraktivní sovice sněžní, lemují cestu nad rosomáky. V samostatné expozici u výběhu pro kabary žijí největší sovy naší přírody - výři velcí.

více informací

Dolní výběhy

Umístění: spodní část zoo

Zvířata: kabar, muntžaci

Komplex přírodních výběhů využívá terénní vlnu, která se v této části zoo nachází. Výběhy díky svojí členitosti skýtají zvířatům dostatek možností k úkrytu, což je vhodné vzhledem k tomu, že se nacházejí v blízkosti hlavní návštěvnické trasy.

více informací

Expozice vodních ptáků

Umístění: spodní část zoo

Zvířata: různé druhy vrubozobých

Expozici v minulosti obývali plameňáci, po úpravě bazénku i malého pavilonku se změnila druhová skladba chovaných zvířat. Žijí zde zástupci vrubozobých ptáků, kteří jsou vázaní na vodu. Pro návštěvníky byla vybudována dřevěná terasa, která jim umožní bližší pohled na vodní ptactvo.

více informací

Výběhy pro anoa

Umístění: střední část zoo

Zvířata: anoa nížinní

Dva velké výběhy jsou určeny pro chov nejmenšího tura na světě. Zázemí mají v dřevěné stavbě, kde má každé zvíře svůj vlastní box, protože jde o zvířata, která se vzájemně špatně snášejí.

více informací

Výběh pro pandy

Umístění: střední část zoo

Zvířata: panda červená

Dominantou výběhu je velký akát, který pandy využívají zejména při odpočinku a spánku. Vyhledávají nejvyšší patra, proto je někdy pro návštěvníky obtížné tato zvířata spatřit. Lépe viditelná jsou v zimním období, kdy jsou také více aktivní, neboť jim vyhovuje chladnější počasí.

více informací

Výběh pro šakaly

Umístění: střední část zoo

Zvířata: šakali čabrakoví

Prostorný výběh s částečně křovinatým porostem, který tvoří dostatek úkrytů, je momentálně obsazen šakaly čabrakovými. Jeho obyvatelé se průběžně měnili (vlci hřivnatí, gepardice Jane, v letech 2002 - 2006 zde byli umístěni mravenečníci, v průběhu roku 2006 se do tohoto výběhu opět vrátili vlci hřivnatí).

více informací

Výběhy pro zebry

Umístění: horní část zoo

Zvířata: zebry Hartmannové

Výběhy pro zebry zaujímají poměrně velkou plochu, neboť stádo zde chované je jedno z největších na světě. Povrch výběhů je různorodý - travnaté výběhy jsou využívány zejména v letním období pro pastvu, ale důležitější jsou výběhy s kamenitým podkladem, které občas návštěvníci kritizují. Tento povrch je nezbytný a slouží zebrám k obrušování kopyt. V letech 2010-2011 došlo k zásadní rekonstrukci původního dřevěného pavilonu do podoby moderní zděné budovy s veškerým komfortem pro chovaná zvířata.

více informací

Výběhy pro osly

Umístění: horní část zoo

Zvířata: osli somálští

Hlavní částí jsou výběhy pro vzácné osly somálské, kteří jsou chováni odděleně. Hřebci nemohou být s klisnami pohromadě a spojují se pouze při připouštění. Klisny snášejí společný pobyt ve výběhu dobře, pokud mají hříbata, naskýtá se návštěvníkům zajímavý pohled na jejich honičky a dovádění.

více informací

Výběh pro velbloudy a lamy

Umístění: horní část zoo

Zvířata: velbloudi dvouhrbí, alpaky

Ve velkém a prostorném výběhu s travnatým porostem žijí od jara do podzimu společně velbloudi dvouhrbí a alpaky. Zvířata jej využívají k pastvě, ale je třeba je přikrmovat, velký prostor je pro tyto druhy plně vyhovující. V zimě se stěhují do stájí či volného prostoru zázemí umístěného naproti.

více informací

Venkovský dvorek

Umístění: horní část zoo

Zvířata: ovce kamerunské, další domestikovaná zvířata

Z tzv. Dětské ZOO byl vybudován Venkovský dvorek s různými druhy domestikovaných zvířat, zejména menších plemen (slepice, prasata, kozy...). Ovce kamerunské jsou zvyklé na kontakt s lidmi, což využívají především děti. Je to jediné místo v zoo, kde lze zvířata hladit a krmit, ovšem pouze granulemi z krmných automatů.

více informací

Asijské výběhy

Umístění: horní část zoo

Zvířata: antilopy, jeleni

Dva prostorné výběhy jsou umístěny přímo pod horní pokladnou. K vidění jsou zde dva druhy kopytníků, jednak velké antilopy nilgau pestří, jednak velké stádo jelenů siků vietnamských.

více informací

Obora

Umístění: střední - horní část zoo

Zvířata: jeleni bělohubí

Jedná se o největší výběh v zoo, který je umístěný ve strmém svahu. Jeleni bělohubí zde nalézají přirozené prostředí a dostatek klidu. Pro návštěvníky je nejlepším místem k pozorování zvířat prostor u krmiště.

více informací

Antilopárna

Umístění: horní část zoo

Zvířata: antilopy

Vnitřní prostory patří k starším stavbám v zoo, k nim přiléhá soustava travnatých výběhů, které jsou využívány k chovu několik druhů antilop jako jsou např. vodušky červené nebo antilopy jelení.

více informací

Nepřístupné části zoo

Umístění: horní část zoo

Zvířata: papoušci, savci, v zimě teplomilná zvířata (zimoviště)

V areálu zoo se nacházejí dvě místa, kam návštěvníci nemohou. První je odchovna papoušků, kde jsou vzácné druhy exotických ptáků a z chovatelského hlediska je nutné, aby měly absolutní klid ke hnízdění. Díky tomuto opatření se každoročně daří odchovávat mnoho mláďat. Druhou stavbou je tzv. zimoviště, kde jsou v zimním období umístěna teplomilná zvířata přesunutá ze svých expozic na návštěvnické trase (aligátor, vydry malé, želvy ostruhaté...), popř. odstavená mláďata před odsunem či přestárlí jedinci.

více informací

Ptačí klícky

Umístění: střední část ZOO

Zvířata: drobné ptactvo

V klíckách poblíž pavilonu opic se nacházejí některé menší druhy ptáků, obsazeny jsou v letní sezóně.

více informací

Výběhy pro gepardy

Umístění: horní část zoo

Zvířata: gepardi

Několik výběhů v horní části zoo slouží nejrychlejším suchozemským savcům. Dominantou jsou rozlehlé přírodní výběhy, kde gepardi nalézají opravdu přirozené prostředí. Malá budova zázemí je doplněna proskleným průhledem do vnitřní expozice. V roce 2012 bylo vybudováno další místo pro gepardy - výběh s zázemím poblíž horního vstupu do zoo. Důvodem je nutnost oddělit samce a samici mimo období říje.

více informací

Nosáli

Umístění: vedle pavilonu exotária

Zvířata: dravci

Voliéra pro velké druhy papoušků sloužila k expozičním účelům až do roku 2016, návštěvníci zde mohli vidět jedince odchované v naší zoo. Bohužel, pak se papoušci naučili svými zobáky štípat svorky spojující pletivo a došlo k úniku. Momentálně mají voliéru propojenou s vnitřní expozicí nosáli bělohubí.

více informací

Výběh pro rosomáky

Umístění: spodní část zoo

Zvířata: rosomáci

Prostorný výběh v přírodním stylu zcela vyhovuje vzácným severským šelmám - rosomákům. Je zde dostatek stromů pro šplhání i možností schovat se do úkrytu. Okolí výběhu je vybaveno velkým množstvím interaktivních vzdělávacích prvků.

více informací

Jihoamerické výběhy

Umístění: horní část zoo

Zvířata: lama guanako, nandu pampový

Velké prostorné výběhy pod pavilonem slonů obývají zástupci jihoamerické fauny. Nandu pampový je jediný zástupce běžců na tomto kontinentu a guanako je divoká forma lamy obývající vysokohorské oblasti.

více informací

Stezka dinosaurů

Umístění: spodní část zoo

Zvířata: dinosauři

Stezka dinosaurů byla přemístěna z celého údolí pod vodojemem na stanoviště podél cesty k jezírku zvanému "ledvina". Většina z dřevěných maket již byla natolik poškozena, že nešly zachránit. Poblíž nově vydlážděné cesty se nacházejí dvě zachovalé dinosauří kostry.

více informací

Dětský svět

Umístění: celý areál zoo

Zvířata:

Dětský svět se skládá s nejrůznějších prolézaček, klouzaček, laminátových maket zvířat a podobných zařízení, která děti s oblibou využívají. Postupně se místa pro děti začala budovat v celém areálu zoo. V průběhu roku 2006 byla vytvořena ve spolupráci s firmou Tomovy parky další místa v areálu zoo (pavilon pro orangutany, odpočívadlo pod výběhem pro pandy, prostor poblíž Cukrárny U geparda a horního vstupu), kde je umístěno mnoho prvků pro dětskou aktivitu. Největší se nachází nad Venkovským dvorkem a díky podobě s dominantou Ústí nad Labem dostala název Minivětruše.

více informací

Výběh

Umístění: spodní část zoo

Zvířata:

Zajímavostí jsou vzácné zkamenělé araukarity, které zde byly umístěny ještě v dobách existence Lumpeparku. V sousedství žije samice vlka hřivnatého z Jižní Ameriky.

více informací

Výběh pro tapíry

Umístění: spodní část zoo

Zvířata: tapír čabrakový

V roce 2008 byl připraven nový přírodní výběh pro zástupce jihoamerické fauny (tapíři, kapybary), včetně prostorného bazénu. V roce 2016 došlo ke změně chovu druhů a zoo se aktuálně zaměřila na chov tapírů čabrakových. Samec Mekong byl po dobu rekonstrukce umístěn v horní části zoo, na jaře roku 2019 byl do nové expozice přestěhován.

více informací

Volný výběh pro nosály

Umístění: střední část zoo

Zvířata: nosáli

Součástí pavilonu exotária je volný výběh pro nosály spojený můstkem s vnitřní ubikací. Dominantou celé expozice je velký dub, který zvířatům poskytuje prostor pro dovádění a hry. Dříve chované nosály červené nahradil vzácnější druh - nosál bělohubý.

více informací

Poníci

Umístění: horní část zoo

Zvířata: pony shetlandský

Prostor pro poníky se rozděluje na ohradu, kde se v letním období mohou menší děti povozit, a na stáj s přilehlým travnatým výběhem. Sem se většinou pouští klisny s hříbaty, která velký prostor využívají k dovádění a hrám.

více informací

Výběh pro pekari

Umístění: horní část zoo

Zvířata: pekari páskovaní

Nad křižovatkou s rozložitým dubem se nachází přirozená expozice pro jihoamerická prasátka pekari, kde zůstávají po celý rok.

více informací

Výběh s bazénem pro vydry

Umístění: spodní část zoo

Zvířata: vydry malé

Výběh pro asijský druh vyder se skládá ze souše a vodní plochy - vydry využívají oboje prostředí zhruba stejně. Jejich dovádění je vděčným předmětem pozorování pro návštěvníky zoo i hosty restaurace Savana, zejména v období, kdy jsou s dospělým párem pohromadě i odchovaná mláďata. V letech 2017 - 2019 zde probíhala rekonstrukce a zvětšení prostoru. Novinkou je zděný pavilonek, kde budou vydry umístěny během celého roku (dosud se na zimu musely stěhovat na zimoviště).

více informací

Výběh pro slony

Umístění: horní část zoo

Zvířata: sloni indičtí

Slonice Delhi tráví v létě ve výběhu většinou odpoledne po příchodu z pravidelné procházky. Zde také od jara do podzimu probíhá cvičení pro veřejnost. V roce 2013 byly postaveny nové tribuny, také okolo výběhu vznikla řada herních a vzdělávacích prvků. V zimě chodí slonice do výběhu v závislosti na počasí - pokud je velký mráz a hodně sněhu, musí zůstat v pavilonu, ale za příznivějšího počasí se návštěvníkům může naskytnout zajímavý pohled slona na sněhu.

více informací

Zoovláček

Umístění:

Zvířata:

Zoovláček má nástupiště hned za spodním vchodem do zoo a je využíván kvůli tomu, aby pomohl návštěvníkům ulehčit cestu do nejvyšší části zoo. Jede nejkratší cestou (v první části tedy není vyhlídkový, v horní části zoo vede jeho trasa i okolo výběhů) a po trase nedělá žádné zastávky. Je možné jej využít i k cestě dolů. Je v provozu pouze v letní sezóně.

více informací

Trpasličí hrádek

Umístění: střední část zoo

Zvířata:

Trpasličí hrádek neboli Heinrichsburg dostal své jméno podle zakladatele původní soukromé ptačí rezervace, ze které později vznikl Lumpepark a které se po 2. světové válce rozrostla do podoby zoologické zahrady. Ke stavbě byl použit travertin, který byl dovezen až z dalekého Duryňska. Stavbu, která se jako jedna z mála tehdejších zajímavých míst dochovala až do dnešních let, navrhl sám Heinrich Lumpe.

více informací

Výběh pro jeřáby

Umístění: horní část zoo

Zvířata: jeřábi

Zalesněný hájek pod výběhem slonů je věnován jeřábům, konkrétně jeřábům mandžuským. Přesto, že se nachází u hlavní návštěvnické trasy, mají zde zvířata klid a jsou částečně krytá vegetací. Mají zde také vybudovaný mělký bazének pro brouzdání.

více informací

Výběhy pro lamy

Umístění: horní část zoo

Zvířata: lamy krotké a alpaky

Travnaté výběhy v horní části zoo vyhovují chovu lam, nacházejí se zde větší lamy krotké a také alpaky, které se vyznačují hustou srstí. Oba dva druhy patří mezi domestikovaná zvířata, která jihoameričtí Indiáni využívají kvůli užitku. Alpaky byly vyšlechtěny na produkci rouna, ze kterého se podobně jako z ovčí vlny vyrábí různé ošacení, přikrývky, čepice, rukavice apod. I u nás v zoo se alpaky pravidelně stříhají.

více informací

Tapíři

Umístění: horní část zoo

Zvířata: tapír čabrakový

Od roku 2016 chová zoo nový druh tapíra, a to jediný asijský druh - tapíra čabrakového. Samec Mekong obývá provizorní výběh v horní části zoo, po rekonstrukci pavilonu a výběhu v dolní části zoo se natrvalo přestěhuje do vhodnějšího prostoru.

více informací

Výběh pro želvy

Umístění: horní část zoo

Zvířata: želvy ostruhaté

Travnatý výběh obývají želvy ostruhaté, obyvatelé subsaharské oblasti. Velikostně se jedná o třetí největší druh suchozemských želv. S oblibou využívají nejen volnou plochu, ale i zastiňující keře okolo výběhu. K vidění jsou pouze od jara do podzimu, v zimě jsou umístěny v zatepleném pavilonu, kam však návštěvníci nemají přístup.

více informací

Průchozí výběh lemurů

Umístění: horní část zoo

Zvířata: lemur kata

Pod restaurací Koliba, na místě bývalého areálu minigolfu, vznikl nový výběh pro obyvatele Madagaskaru - lemury kata. Byl nazván podle přírodní rezervace na jihovýchodě Madagaskaru Berenty, která je přítomností tohoto druhu proslulá. Návštěvníci mohou procházet přes výběh a sledovat zvířata z bezprostřední blízkosti, bez jakýchkoli bariér. Výběh je otevřen během prázdnin, v červnu a září jen o víkendech.

více informací

Výběh pro dikobrazy

Umístění: horní část zoo

Zvířata: v rekonstrukci

Vedle hlavní návštěvnické trasy mezi výběhem pro osly a zebry byl v roce 2015 vybudován výběh pro velké hlodavce - dikobrazy srstnatonosé. Písčitý a hliněný povrch jim dovoloval vyhrabat si podzemní nory, ale kvůli nemožnosti kontroly byli přesunuti do náhradních prostor a výběh je nyní v rekonstrukci.

více informací

Výběh pro vlky hřivnaté

Umístění: spodní část zoo

Zvířata: vlk hřivnatý

Výběh je z jedné strany krytý živým plotem, z druhé strany mohou návštěvníci pozorovat chovaná zvířata přes kamennou zídku. Výběh je travnatý s menší zateplenou dřevostavbou, která zvířatům slouží zejména v zimním období.

více informací

Tučňáci

Umístění: spodní část zoo

Zvířata: tučňák brýlový

Expozice pro tučňáky brýlové vznikla rekonstrukcí původního pavilonu pro lachtany vybudovaného v roce 1988. Během let však pavilon zastaral a po úhynu lachtana Moritze bylo rozhodnuto o změně druhu, kdy volba padla na tučňáky brýlové. Skupina deseti ptáků (čtyři samci a šest samic) dorazila z Anglie na začátku listopadu 2017, jednalo se o historicky první tučňáky chované v ústecké zoo. V roce 2018 přibyla další zvířata z polské Zoo Wroclaw.

více informací

Orientační plányOrientační plány
plánySuvenýry
plányDětská hřiště
plányRestaurace
plányObčerstvení
plányToalety
plányVyhrazeno pro kuřáky