Mapa Zoologické zahrady Ústí nad Labem

žirafy žirafy
antilopy antilopy
antilopy antilopy
gepardi gepardi
gepardi gepardi
jeřábi jeřábi
lamy lamy
lamy lamy
osli osli
poníci poníci
jeleni jeleni
jeleni jeleni
venkovský dvorek venkovský
dvorek
velbloudi velbloudi
želvy želvy
pekari pekari
zebry zebry
lemuři lemuři
exotárium - 1. patro pavilon
exotária
akvária a terária
rosomáci rosomáci
šakali šakali
pandy pandy
anoa anoa
pavilon šelem pavilon šelem
ptáci ptáci
aligátoři aligátoři
vodní ptáci vodní ptáci
muntžakové muntžakové
opice opice
surikaty surikaty
vydry vydry
primáti primáti
tuleni tuleni
minivětruše minivětruše
Dětský svět klouzačka
Dětský svět trpaslík
Dětský svět anoa
Dětský svět tuleni
Dětský svět jeleni
Dětský svět Koliba
Větruše
zebry
Kukang
Savana
tuleni
Pueblo
restaurace restaurant
Savana
Savanka
Pueblo Pueblo
Kukang
horní vchod
Koliba
Pueblo
správní budova
Pueblo
správní budova
Koliba
exotárium
hrádek
Kukang
správní
budova
horní pokladna
antilopy antilopy
tučňáci tučňáci
watusi watusi
pštrosi pštrosi
horní pokladna
Dětský svět Kukang
Zooškola
poníci
voliéry voliéry
občerstvení horní vchod
U Větruše
koně Převalského
klokani klokani
pavilon Asijský prales
hrošík hrošík
restaurace
UZAVŘENA
tapír, jelínci tapír, jelínci

Pavilon šelem

Umístění: střední část zoo

Zvířata: lvi, tygři, irbisové, medvědi

Pavilon je umístěný ve střední části zoo. Od svého vzniku (70. léta 20. stol.) prošel několika rozsáhlými rekonstrukcemi. V roce 2009 byly slavnostně otevřeny venkovní výběhy pro levharty a tygry se zajímavým půlkruhovým proskleným hrazením. Vnitřní ubikace jsou také opatřeny velkoplošnými skly, která umožňují netradiční pohled na velké šelmy. Je zde umístěno velké množství vzdělávacích prvků, většinou interaktivních.

více informací

Malé šelmy (dříve)

Umístění: spodní - střední část zoo

Zvířata: v rekonstrukci

Dřevostavba ze 70. let minulého století sloužila nejprve různým druhům bažantů, později malým kočkovitým šelmám (oceloti, karakali, kočky rybářské apod.). V roce 2016 byla stavba kvůli velké zchátralosti zbořena, na stejném místě je plánována výstavba voliéry jihoasijských ptáků.

více informací

Exotárium - akvária, terária

Umístění: střední část zoo

Zvířata: akvarijní ryby, terarijní zvířata, bezobratlí

Akvária a terária se nacházejí v přízemí pavilonu exotária. Pravá strana byla v roce 1999 rekonstruovaná a terária dostala podobu velkých prosklených expozic. Pohled do všech expozic je velice zdařilý, neboť připomíná části přírody, také díky tomu, že je zde chováno více druhů pohromadě. V levé části jsou umístěna zejména akvária s různými druhy sladkovodních ryb. Část byla v roce 2012 přestavěna, ve třech velkých nádržích jsou umístěny jihoamerické druhy.

více informací

Asijský prales

Umístění: horní část zoo

Zvířata: tapír, prase visajanské, ptáci, ryby, želvy

Moderní pavilon určený původně pro slony byl slavnostně otevřen v létě roku 2004. Hlavními obyvatelkami byly dvě indické slonice, ale po úhynu Kaly (2019) a přesunu Delhi (2022) byl vnitřní prostor upraven pro jiné obyvatele žijící na asijském kontinentu. V dubnu 2023 se sem přesunul samec tapíra čabrakového a nově chovaný druh, prasata visajanská ze Zoo Děčín. Součástí pavilonu jsou vzdušné voliéry pro vzácnější druhy ptáků a umělá řeka.

více informací

Malý pavilon primátů

Umístění: spodní část zoo

Zvířata: kočkodan Brazzův, tana severní, velemyš obláčková

Základem tohoto malého pavilonu je stavba, která byla v prvních letech zoo využívána např. pro opice či šelmy. V dalších letech docházelo sporadicky k úpravám (rozšíření prostorů pro zvířata, vytvoření malé haly pro návštěvníky...). V současné době jej využívá skupina kočkodanů Brazzových. Součástí je expozice pro tany a velemyši.

více informací

Samburu

Umístění: horní část zoo

Zvířata: žirafy, antilopy, pštrosi, watusi

Velký travnatý výběh využívají v létě především žirafy a antilopy, ve vedlejším, nově zrekonstruovaném výběhu, který původně obývali nosorožci, došlo ke změně. Jsou zde vidět pštrosi dvouprstí a domácí plemeno skotu s úctyhodnými rohy - watusi. Stylově upraveno bylo i okolí, na nové vyhlídce Samburu je od léta 2023 možnost klidného posezení s pohledem na zvířata a občerstvení Hakuna Matata Grill.

více informací

Expozice tropických žabek

Umístění: střední část zoo

Zvířata: tropické žabky

Expozice tropických žabek je součástí pavilonu exotária, kde bylo vybudováno několik nádrží pro vybrané druhy žabek. Vzhledem k omezenému prostoru je zde umístěno sedm druhů, ostatní jsou chovány v zázemí, kam nemají návštěvníci přístup. Expozice je doplněna vzdělávacími panely a předměty.

více informací

Exotárium - první patro

Umístění: střední část zoo

Zvířata: vzácnější druhy savců, plazi

V prvním patře pavilonu exotária jsou umístěni především savci, v několika teráriích jsou i zástupci plazů. Jedná se zejména o obyvatele Jižní Ameriky. Menší oddělenou expozici obývají obojživelníci, konkrétně různé druhy žab, některé patří mezi tzv. šípové žáby (dendrobátky). Pavilon je průchozí, expozice jsou prosklené.

více informací

Pavilon opic

Umístění: střední část zoo

Zvířata: různé druhy primátů

Pavilon se skládá z několika venkovních klecí určených pro menší druhy opic, které využívají spíše stromová patra. Některé druhy patří k tzv. listožravým primátům, kteří se živí výhradně listím stromů (hulmani jávští...). Dvě velké dominantní klece obývají giboni bělolící, kteří k pohybu potřebují větší prostor, pohybují se totiž tzv. brachiací (jsou zavěšeni za přední končetiny a přehupují se z větve na větev).

více informací

Expozice pro aligátory

Umístění: spodní část zoo

Zvířata: aligátor americký

V této expozici žijí aligátoři pouze v letním období, neboť zde není vnitřní vyhřívaná ubikace. Mohou využívat venkovní prostor včetně bazénu, který byl z jedné poloviny prohlouben tak, aby se v něm dalo plavat. Na zimu se však musí stěhovat do tepla na zimoviště, které je pro návštěvníky nepřístupné. Expozice je vybavena kamerovým systémem.

více informací

Bazén pro tuleně

Umístění: spodní část zoo

Zvířata: tuleni

Prostor, kde jsou dnes tuleni, prošel mnoha změnami. Původně zde byl výběh pro šimpanze, později bylo místo využíváno pro estrádní pořady, dalšími obyvateli byli psi pralesní. Po rekonstrukci v roce 2001 vznikla vodní plocha doplněná souší jako vhodný prostor pro chov tuleňů. V roce 2013 prošla celá expozice zásadní změnou, která je koncipována do přírodního stylu.

více informací

Soví klícky

Umístění: spodní - střední část zoo

Zvířata: výr velký, puštíci, sovice sněžní, sova pálená

Klece pro sovy leží v klidné části mimo hlavní návštěvnickou trasu. Z chovatelského hlediska je jejich umístění vhodné, neboť mají dostatek klidu ke hnízdění. Menší klícky, ve kterých jsou umístěni puštíci a velice atraktivní sovice sněžní, lemují cestu nad rosomáky.

více informací

Dolní výběhy

Umístění: spodní část zoo

Zvířata: muntžaci, jeřáb panenský

Komplex přírodních výběhů využívá terénní vlnu, která se v této části zoo nachází. Výběhy díky svojí členitosti skýtají zvířatům dostatek možností k úkrytu, což je vhodné vzhledem k tomu, že se nacházejí v blízkosti hlavní návštěvnické trasy.

více informací

Expozice vodních ptáků

Umístění: spodní část zoo

Zvířata: různé druhy vrubozobých

Expozici v minulosti obývali plameňáci, po úpravě bazénku i malého pavilonku se změnila druhová skladba chovaných zvířat. Žijí zde zástupci vrubozobých ptáků, kteří jsou vázaní na vodu. Pro návštěvníky byla vybudována dřevěná terasa, která jim umožňuje bližší pohled na vodní ptactvo.

více informací

Výběhy pro anoa

Umístění: střední část zoo

Zvířata: anoa nížinní

Dva velké výběhy jsou určeny pro chov nejmenších turů na světě, anoa nížinné, kteří žije pouze na ostrově Celebes. Zázemí mají v dřevěné stavbě, kde má každý jedinec svůj vlastní box, protože jde o zvířata, která se vzájemně špatně snášejí.

více informací

Výběh pro pandy

Umístění: střední část zoo

Zvířata: panda červená

Dominantou výběhu je velký akát, který pandy využívají zejména při odpočinku a spánku. Vyhledávají nejvyšší patra, proto je někdy pro návštěvníky obtížné tato zvířata spatřit. Lépe viditelná jsou v zimním období, kdy jsou také více aktivní, neboť jim vyhovuje chladnější počasí.

více informací

Výběh pro šakaly

Umístění: střední část zoo

Zvířata: šakali čabrakoví

Prostorný výběh s částečně křovinatým porostem, který tvoří dostatek úkrytů, je momentálně obsazen šakaly čabrakovými. Jeho obyvatelé se v minulosti průběžně měnili (vlci hřivnatí, gepardice Jane, v letech 2002 - 2006 mravenečníci, v průběhu roku 2006 se sem opět vrátili vlci hřivnatí...).

více informací

Výběhy pro zebry

Umístění: horní část zoo

Zvířata: zebry Hartmannové

Výběhy pro zebry zaujímají poměrně velkou plochu, neboť stádo zde chované je jedno z největších na světě. Povrch výběhů je různorodý - travnaté výběhy jsou využívány zejména v letním období pro pastvu, ale důležitější jsou výběhy s kamenitým podkladem, které občas návštěvníci kritizují. Tento povrch je nezbytný a slouží zebrám k obrušování kopyt. V letech 2010-2011 došlo k zásadní rekonstrukci původního dřevěného pavilonu do podoby moderní zděné budovy s veškerým komfortem pro chovaná zvířata.

více informací

Výběhy pro osly

Umístění: horní část zoo

Zvířata: osli somálští

Hlavní částí jsou výběhy pro vzácné osly somálské, kteří jsou chováni odděleně. Hřebci nemohou být s klisnami pohromadě a spojují se pouze při připouštění. Klisny snášejí společný pobyt ve výběhu dobře, pokud mají hříbata, naskýtá se návštěvníkům zajímavý pohled na jejich honičky a dovádění.

více informací

Výběh pro velbloudy a lamy

Umístění: horní část zoo

Zvířata: velbloudi dvouhrbí, alpaky

Ve velkém a prostorném výběhu s travnatým porostem žijí od jara do podzimu společně velbloudi dvouhrbí a alpaky. Zvířata jej využívají k pastvě, ale je třeba je přikrmovat, velký prostor je pro tyto druhy plně vyhovující. V zimě se stěhují do stájí či volného prostoru zázemí umístěného naproti.

více informací

Venkovský dvorek

Umístění: horní část zoo

Zvířata: ovce kamerunské, další domestikovaná zvířata

Z tzv. Dětské ZOO byl vybudován Venkovský dvorek s různými druhy domestikovaných zvířat, zejména menších plemen (slepice, prasata, kozy...). Ovce kamerunské jsou zvyklé na kontakt s lidmi, což využívají především děti. Je to jediné místo v zoo, kde lze zvířata hladit a krmit, ovšem pouze granulemi z krmných automatů.

více informací

Asijské výběhy

Umístění: horní část zoo

Zvířata: antilopy, jeleni

Dva prostorné výběhy jsou umístěny přímo pod horní pokladnou. K vidění jsou zde dva druhy kopytníků, jednak velké antilopy nilgau pestří, jednak velké stádo jelenů siků vietnamských.

více informací

Obora

Umístění: střední - horní část zoo

Zvířata: jeleni bělohubí

Jedná se o největší výběh v zoo, je umístěný ve strmém svahu. Jeleni bělohubí zde nalézají přirozené prostředí a dostatek klidu. Pro návštěvníky je nejlepším místem k pozorování zvířat prostor u krmiště. Není dovoleno přibližovat se k ohrazení, jelení samci mohou být nebezpeční.

více informací

Antilopárna

Umístění: horní část zoo

Zvířata: antilopy

Vnitřní prostory patří k starším stavbám v zoo, k nim přiléhá soustava travnatých výběhů, které jsou využívány k chovu několik druhů antilop jako jsou např. africké vodušky červené nebo asijské antilopy jelení.

více informací

Nepřístupné části zoo

Umístění: horní část zoo

Zvířata: papoušci, savci, v zimě teplomilná zvířata (zimoviště)

V areálu zoo se nacházejí dvě místa, kam návštěvníci nemohou. První je odchovna papoušků, kde jsou vzácné druhy exotických ptáků a z chovatelského hlediska je nutné, aby měly absolutní klid ke hnízdění. Díky tomuto opatření se každoročně daří odchovávat mnoho mláďat. Druhou stavbou je tzv. zimoviště, kde jsou v zimním období umístěna teplomilná zvířata přesunutá ze svých expozic na návštěvnické trase (aligátor, vydry malé, želvy ostruhaté...), popř. odstavená mláďata před odsunem či přestárlí jedinci.

více informací

Ptačí klícky

Umístění: střední část ZOO

Zvířata: drobné ptactvo

V klíckách poblíž pavilonu opic se nacházejí některé menší druhy ptáků, obsazeny jsou v letní sezóně.

více informací

Výběhy pro gepardy

Umístění: horní část zoo

Zvířata: gepardi

Několik výběhů v horní části zoo slouží nejrychlejším suchozemským savcům. Dominantou jsou rozlehlé přírodní výběhy, kde gepardi nalézají opravdu přirozené prostředí. Malá budova zázemí je doplněna proskleným průhledem do vnitřní expozice. V roce 2012 bylo vybudováno další místo pro gepardy - výběh s zázemím poblíž horního vstupu do zoo. Důvodem je nutnost oddělit samce a samici mimo období říje.

více informací

Nosáli

Umístění: vedle pavilonu exotária

Zvířata: dravci

Voliéra pro velké druhy papoušků sloužila k expozičním účelům až do roku 2016, návštěvníci zde mohli vidět jedince odchované v naší zoo. Bohužel, pak se papoušci naučili svými zobáky štípat svorky spojující pletivo a došlo k úniku. Momentálně mají voliéru propojenou s vnitřní expozicí nosáli bělohubí.

více informací

Výběh pro rosomáky

Umístění: spodní část zoo

Zvířata: rosomáci

Prostorný výběh v přírodním stylu zcela vyhovuje vzácným severským šelmám - rosomákům. Je zde dostatek stromů pro šplhání i možností schovat se do úkrytu. V okolí výběhu jsou umístěny různé interaktivní vzdělávací prvky.

více informací

Jihoasijské výběhy

Umístění: horní část zoo

Zvířata: tapír čabrakový, jelínek vepří, prase visajanské

Velké prostorné výběhy obývají zástupci jihoasijské fauny, což souvisí se zaměřením celého pavilonu Asijský prales. Jsou zde umístěni jelínci vepří, skupinka prasat visajanských a tapír čabrakový.

více informací

Stezka dinosaurů

Umístění: spodní část zoo

Zvířata: dinosauři

Stezka dinosaurů byla přemístěna z celého údolí pod vodojemem na stanoviště podél cesty k jezírku zvanému "ledvina". Většina z dřevěných maket již byla natolik poškozena, že nešly zachránit. Poblíž nově vydlážděné cesty se nacházejí dvě zachovalé dinosauří kostry.

více informací

Dětský svět

Umístění: celý areál zoo

Zvířata:

Dětský svět se skládá s nejrůznějších prolézaček, klouzaček, laminátových maket zvířat a podobných zařízení, která děti s oblibou využívají. Postupně se místa pro děti začala budovat v celém areálu zoo. V průběhu roku 2006 byla vytvořena ve spolupráci s firmou Tomovy parky další místa v areálu zoo (nad expozicí tuleňů, odpočívadlo pod výběhem pro pandy, prostor poblíž občerstvení Kukang a pod horním vstupem), kde je umístěno mnoho prvků pro dětskou aktivitu. Největší se nachází nad Venkovským dvorkem a díky podobě s dominantou Ústí nad Labem dostala název Minivětruše.

více informací

Výběh

Umístění: spodní část zoo

Zvířata:

Zajímavostí jsou vzácné zkamenělé araukarity, které zde byly umístěny ještě v dobách existence Lumpeparku. V sousedství žije samice vlka hřivnatého z Jižní Ameriky.

více informací

Výběh pro tapíry

Umístění: spodní část zoo

Zvířata: tapír čabrakový

V roce 2008 byl připraven nový přírodní výběh pro zástupce jihoamerické fauny (tapíři, kapybary), včetně prostorného bazénu. V roce 2016 došlo ke změně chovu druhů a zoo se aktuálně zaměřila na chov tapírů čabrakových. Samec Mekong byl po dobu rekonstrukce umístěn v horní části zoo, na jaře roku 2019 byl do nové expozice přestěhován.

více informací

Volný výběh pro nosály

Umístění: střední část zoo

Zvířata: nosáli

Součástí pavilonu exotária je volný výběh pro nosály spojený můstkem s vnitřní ubikací. Dominantou celé expozice je velký dub, který zvířatům poskytuje prostor pro dovádění a hry. Dříve chované nosály červené nahradil vzácnější druh - nosál bělohubý.

více informací

Výběhy pro poníky

Umístění: horní část zoo

Zvířata: pony shetlandský

Prostor pro poníky se rozděluje na ohradu a na stáj s dvorkem a přilehlým travnatým výběhem. Do něj se většinou pouští klisny s hříbaty, která velký prostor využívají k dovádění a hrám. Jsou velice oblíbení, zejména u dětí.

více informací

Výběh pro pekari

Umístění: horní část zoo

Zvířata: pekari páskovaní

Nad křižovatkou s rozložitým dubem se nachází přirozená expozice pro jihoamerická prasátka pekari, kde zůstávají po celý rok. Výběh je vhodně doplněn různými druhy rostlin. Tento druh, ač menší vzrůstem, je velice nebojácný a při obraně neváhá použít své ostré zuby.

více informací

Výběh s bazénem pro vydry

Umístění: spodní část zoo

Zvířata: vydry malé

Výběh pro asijský druh vyder se skládá ze souše a vodní plochy - vydry využívají oboje prostředí zhruba stejně. Jejich dovádění je vděčným předmětem pozorování pro návštěvníky zoo i hosty restaurace Savana, zejména v období, kdy jsou s dospělým párem pohromadě i odchovaná mláďata. V letech 2017 - 2019 zde probíhala rekonstrukce a zvětšení prostoru, novinkou je zděný pavilonek, kde jsou vydry umístěny během celého roku.

více informací

Výběh koní Převalského

Umístění: horní část zoo

Zvířata: kůň Převalského

Původní výběh pro slony indické je od roku 2023 obsazen novým druhem, který v historii zoo ještě nikdy nechovala, což je kůň Převalského. Byly zde zbudovány odstavné dvorky a dřevěný přístřešek, který zvířatům poskytuje stín.

více informací

Zoovláček

Umístění:

Zvířata:

Zoovláček má nástupiště hned za spodním vchodem do zoo a je využíván kvůli tomu, aby pomohl návštěvníkům ulehčit cestu do nejvyšší části zoo. Jede nejkratší cestou (v první části tedy není vyhlídkový, v horní části zoo vede jeho trasa i okolo výběhů) a po trase nedělá žádné zastávky. Je možné jej využít i k cestě dolů. Je v provozu pouze v letní sezóně.

více informací

Trpasličí hrádek

Umístění: střední část zoo

Zvířata:

Trpasličí hrádek neboli Heinrichsburg dostal své jméno podle zakladatele původní soukromé ptačí rezervace, ze které později vznikl Lumpepark a které se po 2. světové válce rozrostla do podoby zoologické zahrady. Ke stavbě byl použit travertin, který byl dovezen až z dalekého Duryňska. Stavbu, která se jako jedna z mála tehdejších zajímavých míst dochovala až do dnešních let, navrhl sám Heinrich Lumpe.

více informací

Výběh pro jeřáby

Umístění: horní část zoo

Zvířata: jeřábi

Zalesněný hájek pod velkým výběhem je věnován jeřábům, konkrétně jeřábům mandžuským. Přesto, že se nachází u hlavní návštěvnické trasy, mají zde zvířata klid a jsou částečně krytá vegetací. Mají zde také vybudovaný mělký bazének pro brouzdání.

více informací

Výběhy pro lamy

Umístění: horní část zoo

Zvířata: lamy krotké a alpaky

Travnaté výběhy v horní části zoo vyhovují chovu lam, nacházejí se zde větší lamy krotké a také alpaky, které se vyznačují hustou srstí. Oba dva druhy patří mezi domestikovaná zvířata, která jihoameričtí Indiáni využívají kvůli užitku. Alpaky byly vyšlechtěny na produkci rouna, ze kterého se podobně jako z ovčí vlny vyrábí různé ošacení, přikrývky, čepice, rukavice apod. I u nás v zoo se alpaky pravidelně stříhají.

více informací

Tapíři

Umístění: horní část zoo

Zvířata: tapír čabrakový

Od roku 2016 chová zoo nový druh tapíra, a to jediný asijský druh - tapíra čabrakového. Samec Mekong obývá provizorní výběh v horní části zoo, po rekonstrukci pavilonu a výběhu v dolní části zoo se natrvalo přestěhuje do vhodnějšího prostoru.

více informací

Výběh pro želvy

Umístění: horní část zoo

Zvířata: želvy ostruhaté

Travnatý výběh obývají želvy ostruhaté, obyvatelé subsaharské oblasti. Velikostně se jedná o třetí největší druh suchozemských želv. S oblibou využívají nejen volnou plochu, ale i zastiňující keře okolo výběhu. K vidění jsou pouze od jara do podzimu, v zimě jsou umístěny v zatepleném pavilonu, kam však návštěvníci nemají přístup.

více informací

Průchozí výběh lemurů

Umístění: horní část zoo

Zvířata: lemur kata

Pod restaurací Koliba, na místě bývalého areálu minigolfu, vznikl nový výběh pro obyvatele Madagaskaru - lemury kata. Byl nazván podle přírodní rezervace na jihovýchodě Madagaskaru Berenty, která je přítomností tohoto druhu proslulá. Návštěvníci mohou procházet přes výběh a sledovat zvířata z bezprostřední blízkosti, bez jakýchkoli bariér. Výběh je otevřen během prázdnin, v červnu a září jen o víkendech.

více informací

Výběh pro dikobrazy

Umístění: horní část zoo

Zvířata: v rekonstrukci

Vedle hlavní návštěvnické trasy mezi výběhem pro osly a zebry byl v roce 2015 vybudován výběh pro velké hlodavce - dikobrazy srstnatonosé. Písčitý a hliněný povrch jim dovoloval vyhrabat si podzemní nory, ale kvůli nemožnosti kontroly byli přesunuti do náhradních prostor a výběh je nyní v rekonstrukci.

více informací

Výběh pro klokany

Umístění: spodní část zoo

Zvířata: klokani, králíci divocí

Průchozí výběh pro klokany byl otevřen v roce 2024, návštěvníci procházejí po cestičce odděleni od zvířat pouze nízkou zábranou ze silných lan, takže mají ničím nerušený pohled na zvířata. Byl vybudován v australském duchu včetně vstupu v podobě původního obydlí zvaného slab hut. Kromě klokanů horských a klokanů uru obývají výběh i divocí králíci symbolizující invazivní druhy zvířat, které byly na australský kontinent zavlečeny v 2. polovině 18. a v 19. století.

více informací

Tučňáci

Umístění: spodní část zoo

Zvířata: tučňák brýlový

Expozice pro tučňáky brýlové vznikla rekonstrukcí původního pavilonu pro lachtany vybudovaného v roce 1988. Během let však pavilon zastaral a po úhynu lachtana Moritze bylo rozhodnuto o změně druhu, kdy volba padla na tučňáky brýlové. Historicky prvními tučňáky se stala skupina deseti ptáků (čtyři samci a šest samic), která dorazila z Anglie na začátku listopadu 2017.

více informací

Výběh pro hrošíka

Umístění: spodní část zoo

Zvířata: hrošík liberijský

V tomto výběhu se během desítek let vystřídala řada zvířecích obyvatel, od kapybar přes aligátory až k předposlednímu obyvateli - tapíru čabrakovému. Od května roku 2023 jej však obývá hrošík liberijský. Tento druh již návštěvníci v zoo v minulosti viděli, ovšem na jiném místě, v pavilonu šelem (ač hrošíci patří mezi sudokopytníky :-). Po 18 letech byl chov opět obnoven, samozřejmě po nezbytných úpravách vnitřních prostor.

více informací

Výběh pro surikaty

Umístění: střední část zoo

Zvířata:

Výběh pro surikaty přiléhá k pavilonu šelem; byl využit volný prostor a vybudován výběh, ze kterého mají zvířata možnost probíhat do vnitřní expozice. Zde tráví méně příznivé období, kdy je chladno, takže je návštěvníci mohou pozorovat i v zimě. Ve výběhu si v písčitém substrátu hloubí nory, ve kterých se s oblibou ukrývají.

více informací

Australské ptactvo

Umístění: spodní část zoo

Zvířata:

Voliéry s několika australskými druhy ptáků jsou umístěny přímo za vstupním prostranstvím u spodního vchodu do zoo a sousedí s bazénem pro tuleně obecné. Návštěvníci zde mohou pozorovat druhy pohybující se po zemi (čejka australská, dytík velký) či poletující ve větvích (amadiny, holubi, pásovníci...).

více informací

Orientační plányOrientační plány
plánySuvenýry
plányDětská hřiště
plányRestaurace
plányObčerstvení
plányToalety
plányVyhrazeno pro kuřáky